ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทีมประเทศไทย คู่สมรส ข้าราชการ และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง