ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : คณะหลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 77 และ 78 รับฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : คณะหลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 77 และ 78 รับฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายพิเศษให้กับคณะหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และ 78 จากวิทยาลัยการปกครอง ในโครงการศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองอธิการบดีวิทยาลัยการปกครองเป็นหัวหน้าคณะ 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-รัสเซีย และร่วมตอบข้อซักถามของคณะ