ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก นำทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ น้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ