ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : “ชมรมนาฏศิลป์ไทย” และ “พเยาว์ มวยไทยยิม” ร่วมงานเทศกาลไทย 2562!! News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : “ชมรมนาฏศิลป์ไทย” และ “พเยาว์ มวยไทยยิม” ร่วมงานเทศกาลไทย 2562!!

งานเทศกาลไทยในกรุงมอสโก ณ สวนสาธารณะ Sokolniki เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์ถึง 160,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งของเบื้องหลังความสำเร็จ คือ ชุมชนคนไทยที่มาร่วมสนับสนุนการจัดงาน ในนามของ “ชมรมนาฏศิลป์ไทยในกรุงมอสโก” และ “พเยาว์ มวยไทยยิม”

“ชมรมนาฏศิลป์ไทยในกรุงมอสโก” ผนึกพลังหญิงไทยที่ทำงานและมีครอบครัวอยู่ในรัสเซีย ทีมงานซุ่มซ้อมและเตรียมอุปกรณ์การแสดงกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม นำการแสดงชุด “กินรีเล่นน้ำ” และ “ธิดาฟ้าหยาด” มาสร้างความประทับใจให้แก่ชาวกรุงมอสโก นอกจากนี้ ยังมีกิจรรมที่ซุ้มชุมชนคนไทย อาทิ การรำวงมาตรฐาน การสอนการทำลูกชุบ การสอนทำพวงกุญแจเครื่องศิราภรณ์

นอกจากนี้ “พเยาว์ มวยไทยยิม” ได้แสดงการไหว้ครูและลีลาแม่ไม้มวยไทยบนเวทีใหญ่ รวมถึงจัด master class และมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมมวยไทยจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุน้อยตั้งแต่ 5 ขวบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนรัสเซียชื่นชอบวัฒนธรรมไทยและต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

การร่วมจัดงานในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในรัสเซีย ในบรรยากาศความสนุกสนานและความอบอุ่น สะท้อนความเป็นไทยและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคนไทยและรัสเซีย

พี่น้องชาวไทยในรัสเซียที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรม หรือต้องการแสดงข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Page “ชมรมนาฏศิลป์ไทยในกรุงมอสโก” และ “Phayao MuayThai