ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคุณมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นางสาว ชลิดา โชไชย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงที่เมืองอูฟ่า สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 และในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ นางสาวอติกานต์ ดิลกวัฒนา เลขานุการ ซึ่งจะครบวาระประจำการในเดือนมิถุนายนศกนี้ด้วย