ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ประกอบสารคดีเทิดพระเกียรติ​สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์​ภูวนารถฯ News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ประกอบสารคดีเทิดพระเกียรติ​สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์​ภูวนารถฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการบันทึกจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ​สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์​ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสครบ 99 ปี แห่งการเสด็จทิวงคต (13 มิ.ย. 2463) โดยมีคณะจัดทำสารคดีนำโดย น.อ. นินาท มูลจนะบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

สำหรับสารคดีเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว จะออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 13 มิถุนายน 2562 ในช่วงหลังข่าวในพระราชสำนัก ชื่อชุด "ชุด ตามรอยเจ้าฟ้า...พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" สารคดีประกอบด้วย 9 ตอน และตอนพิเศษ 1 ตอน รวม 10 ตอน ตอนละไม่เกิน 10 นาที