ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : Obituary  News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : Obituary

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของนายวาซิลี ชูร์มานเตเยฟ อดีตเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัคคราชทูตฯ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

นายวาซิลีฯ ได้ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯมากว่า ๒๐ ปี ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณาประโยชน์ต่อประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-รัสเซียมาตลอดชีวิตการทำงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอระลึกถึงคุณงามความดี และขอร่วมส่งดวงวิญญาณของนายวาซิลีฯ ไปสู่สุขติ เทอญ 

​​​​​​​​สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒