ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตอาเซียนร่วมหารือระหว่างอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตอาเซียนร่วมหารือระหว่างอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ในโอกาสการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำกรุงมอสโก (ASEAN Moscow Committee) ณ MFA Mansion กรุงมอสโก