ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วม VFS Global News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วม VFS Global

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการเปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วมของบริษัท VFS Global ซึ่งนับเป็นศูนย์รับคำร้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ณ ศูนย์ Sirius Park, เลขที่ 3 ถนน Kashirskoye shosse ซึ่งภายในศูนย์ดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียสามารถติดต่อขอรับคำร้องตรวจลงตราไปยังประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น ออสเตรีย ออสเตรเลีย โปรตุเกส แคนาดา โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก  สวีเดน ฯลฯ