ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตที่ประจำการในกรุงมอสโก News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตที่ประจำการในกรุงมอสโก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตที่ประจำการในกรุงมอสโกในรูปแบบงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อระหว่างนักการทูตที่ประจำการในกรุงมอสโก และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะทูตต่างชาติกับหน่วยงานวิชาการชั้นนำของรัสเซีย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และอิสราเอล ตลอดจนหน่วยงานวิชาการอย่าง The Center for Energy and Security Studies - CENESS และ Russian International Affairs Council – RIAC