ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพเรือ News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพเรือ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ออท. ธนาธิป และคุณมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะวิทยาลัยการทัพเรือ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกโดยในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และประชาชนสู่ประชาชนให้แก่คณะผู้บริหารและนักศึกษาด้วย