ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกเข้าร่วมงาน International Forum “Smart City, Application Guide” News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกเข้าร่วมงาน International Forum “Smart City, Application Guide”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสาวบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.ฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน International Forum “Smart City, Application Guide” ณ เมืองคาลูกา โดย Ministry of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation เป็นเจ้าภาพ 

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาบัณฑิตาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในวาระ Smart City in the Global Agenda และเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Smart City, Russia-ASEAN Dialogue ซึ่งมีนาย Andrey Chibis รัฐมนตรีช่วยว่าการ Ministry of Construction, Housing and Utilities เป็นประธาน