ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกต้อนรับและจัดการบรรยายแก่คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกต้อนรับและจัดการบรรยายแก่คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และภริยา  เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสนใจ และความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการเมือง เศรษฐกิจ และประชาชนสู่ประชาชนระหว่างไทยและรัสเซีย รวมถึงได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซียแก่คณะด้วย