ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและคุณมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต