เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพอากาศ News

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562   ออท. ธนาธิป และคุณมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศและคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
โดยในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และประชาชนสู่ประชาชนให้แก่คณะนักศึกษาด้วย