ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหารเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหารเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคุณมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ และคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจรัสเซีย และความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รัสเซียในโอกาสนี้ด้วย