รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชน News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560​ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนระหว่างสำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย โดยผู้ร่วมลงนามฝ่ายรัสเซีย ได้แก่ นางอันนา ปาโปวา ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ แพทย์ใหญ่ด้านสุขอนามัยแห่งรัฐแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ นายพจน์ หาญพล อุปทูต และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีนานาชาติว่าด้วยการขจัดวัณโรคในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (END TB) ซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคาร World Trade Center กรุงมอสโก ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไทยให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไทยได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่วัณโรคระบาดรุนแรง แม้ว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ต้องขัง ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม 

อนึ่ง สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทยและรัสเซียได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบประสานงานกันโดยตรง เพื่อให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป