งานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2560 News

งานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก หน่วยงานทีมประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ครั้งที่ 4 ณ ลาน Festival Square สวนสาธารณะ Sokolniki ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อฉลองวาระครบรอบ 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียกับไทย และเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านกระแสความนิยมไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าและอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น และผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทย อาทิ บมจ. การบินไทย บมจ. ปตท. คณะทูตต่างประเทศในรัสเซีย นักธุรกิจและผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานพิธีเปิด ซึ่งมีนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก นาย Eygeny Dridze รักษาการรัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศ รัฐบาลมอสโก และนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี

งานเทศกาลไทยประจำปีนี้ได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กิจกรรมส่งเสริมความนิยมอาหารไทย ผลไม้ไทย และของขบเคี้ยวแห้งที่ผลิตจากผลไม้ไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูต การแสดงและขายสินค้านำเข้าจากประเทศไทย ตลอดจนการออกร้านบริการนวดแผนไทยโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กิจกรรมสาธิตและสอนมวยไทยจากค่ายมวยพะเยา กรุงมอสโก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตทางวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย การสอนแต่งชุดไทย การสอนภาษาไทย การสาธิตการทำฝอยทองและลูกชุบ เป็นต้น โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน  ตลอดทั้งสองวัน