ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2560 News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ลาน Festival Square สวนสาธารณะ Sokolniki

ภายในงานดังกล่าว ผู้เยี่ยมชมสามารถพบกับกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  อาทิ การออกร้านแสดงและขายสินค้าจากประเทศไทย กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยและงานศิลปะไทย กิจกรรมสาธิตการเล่นดนตรีไทยและการรำไทย การฝึกสอนพื้นฐานมวยไทยจากครูมวยชาวไทยในกรุงมอสโก และการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีจากกรุงเทพมหานครและทีมประเทศไทย ณ กรุงมอสโก