สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2560 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ชาวไทยในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนมิตรชาวต่างประเทศของไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ 

1. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560: เวลา 14.00 น. (ตรงกับเวลา 18.00 น. ที่ประเทศไทย)  ออท.ฯ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการ สอท.ฯ โดย สอท.ฯ ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจำนวน 2 รูป ได้แก่ พระมหาสันติ แขกเทพ พระมหาพิเชษฐ์ พรมมา และพระมหารัตนพล จิตตเมธี ซึ่งศึกษาอยู่ ณ กรุงมอสโกมาประกอบพิธีกรรมดังกล่าว

2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560:

2.1 เวลา 07.00 น. ออท.ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สอท.ฯ  โดย สอท.ฯ ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ ดร. Ashin Acchariya เจ้าอาวาสวัด Myanmar Theravada Buddhist Center กรุงมอสโก พระมหาสันติ แขกเทพ และพระมหาพิเชษฐ์ พรมมา จากวัดพุทธวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมด้วยพระมหารัตนพล จิตตเมธี และคณะสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น 8 รูป มารับบิณฑบาต (มีผู้เข้าร่วม 120 คน) จากนั้น เวลา 09.00 น. ออท.ฯ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการ สอท.ฯ                          

2.2 เวลา 13.00 น. ออท.ฯ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานสงเคราะห์บุคคลไร้บ้าน (Social Adaptation Center for Homeless People named after Glinka - Lyublino) โดย สอท.ฯ เป็นเจ้าเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บุคคลไร้บ้านและ จนท. ภายในศูนย์และได้บริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับการยังชีพในโอกาสดังกล่าว (มีผู้เข้าร่วม 120 คน)