สมัครงาน : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งล่ามและเสมียน Bulletin

สมัครงาน : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งล่ามและเสมียน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งล่ามและเสมียนประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม ศกนี้ ผู้ที่สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ