ประกาศสำคัญ : ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรฯ Bulletin

ประกาศสำคัญ : ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรฯ