• รับสมัครบุคลคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจลงตรา กดที่นี่

บทความที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Embassy
Ul. Bolshaya Spasskaya 9,
Moscow 129090 Russia

โทร. +7495 608-0856

(คำถามด้านกงสุล ภาษาไทย กด 129 หลังจากได้ยินสัญญาณตอบรับ)
แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659 

หมายเลขฉุกเฉิน: +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕