สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
Avenida Julius Nyerere Nr.4317 Maputo, Mozambique
Tel : +258 21 483 961 , +258 87 788 9906 VOIP 523103
Email :

thaimpm@mfa.go.th

Website : http://www.thaiembassy.org/maputo/
 • Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

  นาย รัศม์ ชาลีจันทร์
  MR. RUSS JALICHANDRA
 • Counsellor

  นาย อาทิตย์ ประสาทกุล
  MR. ARTHIT PRASARTKUL
  +258 87 788 9902
 • Second Secretary

  นาย ชินวุฒิ เศรษฐวัฒน์
  MR. CHINAWUT SETAWAT
  +258 87 788 9904
 • Second Secretary

  นาง พิมพ์นิภา กิตติคุณไกรสร
  MRS. PIMNIPA KITTIKHUNKRAISORN