ข่าวสารสนเทศ : แผ่นพับที่ระลึกรัชกาลที่ 9 Information

ข่าวสารสนเทศ : แผ่นพับที่ระลึกรัชกาลที่ 9

สำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และได้รับแผ่นพับที่ระลึกนั้น แผ่นพับที่ระลึกรัชกาลที่ 9 นี้ สามารถใช้แอพลิเคชันแสกนภาพเพื่อรับชมภาพสามมิติ และรับฟังเสียงประกอบได้

https://youtu.be/VFzCtoraZKo

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอพลิเคชันจากเว็บไซต์

https://www.iphone-droid.net/ar-of-cremation-ceremony-in-3…/

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีฯ หรือ เข้าร่วมแต่ไม่ได้รับแผ่นพับที่ระลึก ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับที่ระลึกได้จากเว็บไซต์

https://oer.learn.in.th/search_detail/fdownload/74358/129275