ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ชึัช่องจากทีมทูต 

ดูทั้งหมด
  • การค้าออนไลน์ในบาห์เรน New Normal ใหม่ที่มาแรง
    ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส ปอดอักเสบอย่างรุนแรง หรือที่รู้จักกันในนามว่าไวรัส COVID- 19 ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงการดำรงชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว การไปจับจ่ายซื้อหาสิ่งของ การจับต้องสัมผัสธนบัตร การไปอยู่ท่ามกลางผู้คน ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยง และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่หรือที่เรียกกันว่า new normal
  • โอกาสนำเข้าข้าวไทยในบาห์เรน
    ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวบาห์เรนและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในบาห์เรน มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของผู้คนมาก รัฐบาลบาห์เรนจึงไม่เก็บภาษีนำเข้าข้าวแต่อย่างใด ข้าวไทยเป็นที่รู้จักกันดีในบาห์เรน และโดยที่ชาวบาห์เรนและชาวต่างชาติในบาห์เรนเป็นผู้มีกำลังซื้อสูงจึงนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทย คู่แข่งสำคัญในตลาดข้าวของไทยในบาห์เรน คือ อินเดีย ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ราวร้อยละ 40 ของประชากรบาห์เรนทั้งประเทศ โดยอินเดียส่งออกข้าวบาสมาติที่มียอดจำหน่ายและการนำเข้าสูงกว่าข้าวไทยมาก แต่ก็ยังไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของไทยเช่นเวียดนาม ที่ส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวมายังบาห์เรน รวมทั้งยังมีราคาขายต่อตันถูกกว่าข้าวไทยมากด้วย

กิจกรรม สอท. 

ดูทั้งหมด

 

Villa No. 132, Road 66,

Zinj Area, Block 360,

P.O. Box 26475

Manama, Bahrain.

 

Office hours

Sunday - Thursday 

08:30 - 12:00, 14.00 - 16.30

Tel : +973 17274142

Fax : +973 17272714

Email : thaiembassy.mnm@mfa.mail.go.th

 

 

Consular hours

Sunday - Thursday

08:30 - 12:00

Tel : +973 17233588, +973 17243535

Email : thaimnm@gmail.com

ข่าวสารสนเทศ 

ดูทั้งหมด