กิจกรรม สอท. : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 Activity

กิจกรรม สอท. : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณฯ และนำผู้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายและเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 57 วินาที โดยในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการและครอบครัว ลูกจ้างท้องถิ่น ชาวไทยในบาห์เรนเข้าร่วมพิธีประมาณ 50 คน หลังจากเสร็จพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ