กิจกรรม สอท. : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 12 ตุลาคม 2561 Activity

กิจกรรม สอท. : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 12 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 13 ตุลาคม 2561) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตฯ  ประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณฯ และน้อมจิตยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ก.ไก่ อ่านเรียงความน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณฯ มีชาวไทยในบาห์เรนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีประมาณ 120 คน