กิจกรรม สอท. : ASEAN Festival 2018 Activity

กิจกรรม สอท. : ASEAN Festival 2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับสมาคมคนไทยในบาห์เรนและโรงเรียน ก.ไก่ เข้าร่วมออกร้านเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน ASEAN Festival 2018 จัดโดย ASEAN Bahrain Council ห้างสรรพสินค้าลูลู่ และคณะกรรมการประเทศอาเซียน ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน (ASEAN Committee in Manama, Bahrain) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Delight” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า Ramli Mall โดยมีสถานทูตฯ ในกลุ่มอาเซียนทั้ง 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนฯ

โดยในช่วงพิธีเปิด Shaikha Rana bint Isa Al Khalifa ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน เป็นประธานตัดริบบิ้นและตัดเค้กเปิดงาน และยังมี Shaikh Daij bin Isa Al Khalifa ประธานสภา ASEAN Bahrain Council ผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้าลูลู่ และเอกอัครราชทูต อุปทูตฯ จากสถานทูตฯ ทั้ง 5 ประเทศอีกด้วย ภายในงานมีซุ้มจัดแสดงจากสมาคมชุมชนประเทศอาเซียนในบาห์เรน บริษัทท่องเที่ยว การวางขายสินค้าและอาหารจากกลุ่มประเทศอาเซียน และการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที

ในส่วนของการจัดแสดงซุ้มของประเทศไทย ทางสถานเอกอัคคราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย จัดแสดงผักผลไม้แกะสลัก นอกจากนั้นคนไทยในบาห์เรนได้ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารไทย สินค้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ร้านนวดไทย และโรงเรียน ก.ไก่ ได้จัดการแสดงรำไทย ทั้งนี้ซุ้มของประเทศไทยและการแสดงวัฒนธรรมบนเวที ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก