กิจกรรม สอท. : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 Activity

กิจกรรม สอท. : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

            เมื่อวันที่ 12สิงหาคม 2561เวลา 19.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว รวมทั้งชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรบาห์เรนเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

            นายฐานิศร์  ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนำผู้ที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน