กิจกรรม สอท. : กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Activity

กิจกรรม สอท. : กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

          เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสเดียวกันนี้
         

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้ มีข้าราชการและครอบครัว ลูกจ้างท้องถิ่น ชาวไทยในบาห์เรนเข้าร่วมพิธีรวมประมาณ 200 คน