ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

กิจกรรม สอท. 

ดูทั้งหมด

 

Villa No. 132, Road 66,

Zinj Area, Block 360,

P.O. Box 26475

Manama, Bahrain.

Tel : +973 17274142

Fax : +973 17272714

Email : thaimnm@mfa.go.th

 

Office hours : Monday - Friday, 08:30 - 16:30

Consular hours : Monday - Friday, 08:30 - 12:00

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวสารสนเทศ 

ดูทั้งหมด