บริการ

ประกาศ : ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนประกอบไม้ภายในทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และงานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำพุด้านหน้าประตูเข้าทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนประกอบไม้ภายในทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และงานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำพุด้านหน้าประตูเข้าทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ