บริการ

ประกาศ : ประกาศราคากลาง และประกาศผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานเทศกาลไทยในบาร์เซโลนา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ประกาศราคากลางโครงการเช่าเต๊นท์ ระบบไฟฟ้า ห้องนำ้ เครื่องเสียง เวที โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่งานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างงานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 (ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)http://www.thaiembassy.org/madrid/contents/images/text_editor/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Thai%20Festival%202018.pdf