บริการ

ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2561 สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรศึกษาศาสตร์ให้ติดตามจากประกาศภายหลัง) รับสมัคร 8 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สอบในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่างๆ 32 ประเทศ รายละเอียด www.oasc.ru.ac.th โทร (662) 310 8196-7, (662) 310 8664-5

ดูรายละเอียด (ไฟล์แนบ)