บริการ

ประกาศ : จัดจ้างดูแลระบบเครื่องปรับอากาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลางจัดจ้างดูแลระบบเครื่องปรับอากาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2561 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)