บริการ

ประกาศ : จัดจ้างดูแลรักษาพื้นที่และภูมิทัศน์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดจ้างดูแลรักษาพื้นที่และภูมิทัศน์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2561 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)