บริการ

ประกาศ : กงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จะนำคณะเจ้าหน้าที่ไปพบปะชุมชนไทยที่เกาะมายอร์กา เพื่อให้บริการโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ที่ทำการร้านโหระพา (ที่อยู่ : Carrer Illes Baleares 53, Santa Pons, Calvia 07183 (Son Bugadellos)
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดตามแนบ) 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับทำหนังสือเดินทางมีดังนี้
1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด พร้อมเล่มจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนคนไทย 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านคนไทย 1 ชุด
4. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร