บริการ

ประกาศ : บริษัทให้คำปรึกษาด้านกฏหมายของไทยและสเปนจับมือกันเพื่อให้บริการแก่บริษัทสเปนในไทยและบริษัทไทยในสเปน

บริษัท  Antonio Viñal & Co. Abogados (AVCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงของสเปน ตั้งอยู่ในกรุงมาดริด ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพกับบริษัท JNP Legal ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายของไทยที่กรุงเทพฯ และมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาสเปนได้ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองบริษัทฯ จะร่วมมือกันในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บริษัทต่างชาติที่พูดภาษาสเปนที่ประกอบธุรกิจในไทยและบริษัทของไทยที่ประกอบธุรกิจในสเปน 

Antonio Viñal & Co. Abogados ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1986 มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบการค้า การลงทุน การเก็บภาษี ของสเปน กฎหมายแรงงานสเปนการจัดตั้งบริษัทต่างชาติในสเปน การรวมทั้งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทสเปนที่สนใจประกอบธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบัน มีสาขาอยู่ในสเปน โปรตุเกส อิตาลี มาเลเซีย และมีเครือข่ายกับบริษัทปรึกษาด้านกฎหมาย หอการค้า และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถเปิดอ่านได้ที่ http://www.avco.legal/en/

JNP Legal ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2009 ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชาวไทยและต่างชาติและและมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาสเปนได้ บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้า กฏหมายบริษัท การระงับข้อพิพาท การฟ้องร้องคดี การให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการให้บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท  สามารถเปิดอ่านได้ที่ http://www.jnplegalthailand.com

การจับมือกันครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีในการผลักดันให้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสเปนกับไทยขยายตัวได้เร็วขึ้น

-------------------------------------

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม(ไฟล์แนบ)