บริการ

ประกาศ : ประกาศแจ้งเตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวังภายหลังรัฐบาลสเปนประกาศใช้มาตรา 155 ในการเข้าควบคุมอำนาจบริหารแคว้นคาตาโลเนีย

ตามที่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 รัฐบาลสเปนได้ประกาศใช้มาตรา 155 ของรัฐธรรมนูญสเปนในการเข้าไปควบคุมอำนาจบริหารแคว้นคาตาโลเนียในด้านต่างๆ โดยที่สถานการณ์อาจมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจึงขอแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในแคว้นคาตาโลเนีย  รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครบาร์เซโลนาให้เพิ่มความระมัดระวัง  โดยขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ทางสื่อต่างๆ รวมทั้งเว็บไซด์และเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดอย่างใกล้ชิด และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใกล้พื้นที่ที่อาจมีการชุมนุม ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (34) 693-517-201