บริการ

ประกาศ : เหตุการณ์รถตู้วิ่งชนสาธารณชนที่ถนน La Rambla ใจกลางนครบาร์เซโลนา

ตามที่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ได้เกิดเหตุการณ์รถตู้วิ่งชนสาธารณชนที่ถนน La Rambla ใจกลางนครบาร์เซโลนา มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 50 ราย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอให้คนไทยในสเปนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปใกล้สถานที่เกิดเหตุ หรือสถานที่ชุมชน
ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากคนไทยต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ +34 693 517 201