บริการ

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่