บริการ

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุด)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียนประจำสถานเอกอัครราชทูต ฯ จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิงก์ข้างล่าง 

***แก้ไขข้อมูลข้อ 4 วิธีการคัดเลือกในส่วนของการสอบข้อเขียนเป็น "วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563"****

ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ใบสมัคร