บริการ

ประกาศ : ขอเชิญชวนชาวไทยในราชอาณาจักรสเปนและราชรัฐอันดอร์ราเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดมีกำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 – 21.30 น. ที่ Salon Presidential โรงแรม Villa Magna  
(Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid) 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเรียนเชิญชุมชนไทยในสเปนและราชรัฐอันดอร์ราเข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยขอความกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์34 915 - 632903 ต่อ 104 หรือ 128 
หรือทางอีเมล์ที่ consuladotailandia@gmail.com (การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ)