บริการ

ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย โดยกรมพัฒนาฝืมือแรงงานจากนครบาร์เซโลนาเป็นเกาะเตเนริเฟ 
กำหนดการจัดการอบรม มีดังนี้
 
- วันที่ 22-23 กันยายน 2562 เกาะเตเนริเฟ
- วันที่ 26-28 กันยายน 2562 กรุงมาดริด
 
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับอบรมได้ตามรายละเอียดในภาพ