บริการ

ประกาศ : ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสเปนและอันดอร์ราเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด กำหนดจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเรียนเชิญชาวไทยที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสเปนและราชรัฐอันดอร์รา
และครอบครัว ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ประกาศนี้ให้ญาติมิตรหรือชุมชนไทยทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก
 
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ที่ทำการฝ่ายกงสุล (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)