บริการ

ประกาศ : บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่เกาะ Ibiza

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจะเปิดให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนไทยในเกาะ Ibiza 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว
ให้ทราบในโอกาสแรก
 
พี่น้องชุมชนไทยที่สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ consuladotailandia@gmail.com หรือโทร 915632903 ต่อ 128 หรือ 104