บริการ

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ในตำแหน่งเสมียน (ผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายกงสุล) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ