ข่าวเด่น : หอการค้ากรุงมาดริดจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Current Situation and Opportunities for Spanish Companies  News

ข่าวเด่น : หอการค้ากรุงมาดริดจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Current Situation and Opportunities for Spanish Companies

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 หอการค้ากรุงมาดริดจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Current Situation and Opportunities for Spanish Companies โดยมีนาย Luis Lopez ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์สเปนประจำประเทศไทย และนาย Jose Sanchez ประธานหอการค้าสเปน-ไทย เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสด้านการค้าสำหรับธุรกิจสเปนในตลาดของไทย ให้แก่ภาคเอกชนสเปนที่สนใจกว่า 50 รายรับฟัง