ข่าวเด่น : ทีมประเทศไทย ณ กรุงมาดริด ร่วมบรรยายให้ข้อมูลแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  News

ข่าวเด่น : ทีมประเทศไทย ณ กรุงมาดริด ร่วมบรรยายให้ข้อมูลแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทีมประเทศไทย ณ กรุงมาดริด ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในสเปน โดยเฉพาะในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 ในสเปนให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผ่านระบบ videoconference